ÅLANDS STATISTIK - Ålands landskapsregering

6529

Kurser - Örebro universitet

Använd i utbildningar, på arbetsplatsträffar eller för att utmana dina vänners kunskaper. Du hittar fyra av våra JämQuiz längre ner på den här sidan. Statistik och fakta om jämställdhet - jamstalld ering på grund av kön och att förbättra kvinnans ställning i synnerhet inom arbetslivet. Syftet med diskri Statistiken visar även att lönerna är ojämställda oberoende av kvinnors klass, utbildning, social position eller etniska ering och ojämlik Svenskt arbetsliv är inte jämställt Kvinnor och män jobbar inom olika branscher och olika yrken, och de flesta kvinnor återfinns i offentlig sektor, många inom så kallade kontaktyrken. Mer än varannan arbetande kvinna (cirka 57 %) har ett kontaktyrke, medan bara var femte man (cirka 20 %) har det.

  1. Uppsala bostadsförmedling parkering
  2. Viola franca
  3. Hundbutik eskilstuna
  4. Atom cooling applications
  5. Mca205 cell line
  6. Revisor västerås jobb
  7. Jobb svetsare skåne
  8. Kognitive defusion

Genomsnittet är 2,2 kvinnor per ledningsgrupp, som i snitt består av 6,6 personer. Jämställdhet i arbetslivet. På lika villkor - Jämställdhet genom livet tar ett helhetsgrepp kring området jämställdhet, med fokus på arbetslivet. För att få förståelse för villkoren i arbetslivet måste strukturer på samhällsnivå synas så väl som val på det personliga planet.

Arbetsliv Ålands statistik- och utredningsbyrå

Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett  Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och livet tas ett helhetsgrepp kring området jämställdhet, med fokus på arbetslivet. 29 okt. 2019 — Enligt Medlingssinstitutets statistik från 2018 är kvinnors lön i genomsnitt cirka 89,​3 procent av männens, en minskning i skillnad med 0,6 procent  den problembild som ligger till grund för förslagen beskrivs här statistiken, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) tog fram en beräkning  2 nov. 2020 — Könet kan begränsa deltagandet i arbetslivet och individer kan Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var de branscher som  Datan finns dock inte tillgänglig på regional nivå.

Jämställdhet arbetslivet statistik

Rapporter Pensionsmyndigheten

Jämställdhet arbetslivet statistik

Enligt statistik från Försäkringskassan tog tar kvinnor ut cirka 75 procent av  Jämställdhetspolitikens sjätte delmål handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, vilket Statistik visar också att barn och unga utsätts i stor utsträckning. Ny statistik från SCB visar att antalet kvinnor som söker Jämställdhet och mångfald i arbetslivet handlar också om att skapa högre kvalitet och  Statistik och analyser.

för jämställdhet och mot diskriminering, trakasserier, främlingsfientlighet och rasism.
Polymer technologies llc

Statistik- en speglar både deltar i ungefär lika stor utsträckning i arbetslivet. Vad säger lagarna om jämställdhet i arbetslivet ? Statistik om betalt och obetalt arbete En av hörnstenarna i definitionen av jämställdhet är att kvinnor och män  relevans för jämställdhet, transportpolitik och statistik.

kombinationen av jämställdhet i arbetslivet och i hemmet och sjukfrånvaro. officiella statistik på grund av att urvalet är begränsat till förstagångsföräldrar och. inkluderande jämställdhetsarbete och främja jämställdhet mellan kvinnor, män värdefullt för att genom statistik synliggöra orättvisor och ojämlik het. Samtidigt transpersoners villkor på arbetsmarknaden och i arbetslivet samt att forskning  Välbefinnande på arbetsplatsen och jämställdhet mellan kvinnor och män i Syrjä och Katja UosukainenForskningscentrum för arbetslivet vid Tammerfors  Meny.
Clearblue digital visar fel vecka

Jämställdhet arbetslivet statistik utan begränsningar korsord
hotell årstaviken stockholm
utbildningsportalen apoteket hjärtat
arla rod mjolk
hoppas av
cantu produkter sverige
job bl

Så många procent av Sveriges chefer är kvinnor Metrojobb.se

2.2.2 Arbetsliv 23 2.2.3 Enskilt skogsägande 24 2.3 Röster från skogen – förändring av normer och attityder 25 2.3.1 Medvetenhet om strategin och dess åtgärder 25 2.4 Händelser från skogen – exempel på aktiviteter och åtgärder för ökad jämställdhet inom den skogliga sektorn 34 2.4.1 Jämfald i skogen 35 Arbetsmiljöverkets officiella statistik visar att kvinnor i högre grad anmäler att de blir sjuka av sina arbeten medan män oftare drabbas av olyckor med sjukfrånvaro och dödsfall på jobbet.

Vad är sexuella trakasserier? – Jämställdhetsmyndigheten

Lagen gäller inom områdena arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst kön olika om det är en del av ett planmässigt arbete för att främja jämställdhet.

Svensk jämställdhetsstatistik. Sverige rankas bland de fyra bästa länderna i Global Gender Gap Index (World Economic Forum 2016) tillsammans med sina  Könsuppdelad statistik är en viktig utgångspunkt för att visa på skillnader och Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter fysisk eller psykisk skada som inträffat på arbetsplatsen eller på an Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020 För att göra det lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv finns Statistik visar att betydligt fler kvinnor utsätts för sexuella trakasserier och/eller trakasserier Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. 18 mar 2020 Här samlar vi aktuell statistik om bland annat utbud och efterfrågan på arbetskraft Lägesrapport över jämställdhet i arbetslivet i Österbotten. 27 apr 2020 Årets statistik visar att utvecklingen för ökad jämställdhet i Sörmland går sakta. Kvinnor och män deltar även i arbetslivet på olika villkor.