kompetensstege

5781

Informatik i vården : hälsoinformatik för sjuksköterskor CDON

Omvårdnadsinformatik. Informatik anses vara en kärnkompetens för vårdens alla professioner. Det omfattar kunskap om insamling, bearbetning, presentation, kommunikation och all slags hantering av data, information och kunskap. Omvårdnadsinformatik är särskilt inriktad på data, information och kunskap som har med omvårdnad att göra. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hälsoinformatik. Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik är framtagen för sjuksköterskor på grundnivå och för sjuksköterskor med specialisering inom hälsoinformatik på avancerad nivå.

  1. Truckkort c1
  2. Jung bong won
  3. Bankdosa nordea personlig
  4. Vw bubbla motor
  5. Greppa efter halmstrån
  6. Karin sernbo
  7. Xxl göteborg sisjön öppettider

Kvalitet och … Sex internationellt framtagna kärnkompetenser, som är nödvändiga för vårdens professioner har identifierats och antagits av Svensk sjuksköterskeförening (2010): personcentrerad vård, evidensbaserad vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och kärnkompetenser En del av informatik är sjuksköterskans journalföring. Journalföring innebär att dokumentera patientens vårdvistelse genom att sätta ord på saker och skeenden och därigenom synliggöra dem (Björvell, Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. I flera år har arbetet för att implementera sjuksköterskans kärnkompetenser i utbildning samt i verksamheter pågått (Svensk sjuksköterskeförening 2015). Medicinsk informatik handlar om kunskapsinnehållet i vårdens IT-system. Boken beskriver hur digitaliseringens kan stödja kvalitet, forskning, utveckling, beslutsfattande, resursutnyttjande m.m.

Liber - myPaper.se

Målet med  9 okt 2019 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 16,5 hp redogöra för sjuksköterskeprofessionens kärnkompetenser; förstå  Sex stycken kärnkompetenser identifierades genom informatik. Utifrån dessa kärnkom petenser arbetar sjuksköterskan inom gastro enterologi och hepa tologi.

Sjuksköterskans kärnkompetenser informatik

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Upplaga 1 Studentapan

Sjuksköterskans kärnkompetenser informatik

Vårdförbundet. (u.å). Vårdförbundets utbildningspolitiska idé. För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa.

Nu finns en kompetensbeskrivning i hälsoinformatik för sjuksköterskor på grundnivå och på avancerad nivå. Det handlar om metoder och tekniker för insamling, hantering och utvärdering av information. Kompetensbeskrivningen är framtagen av en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening och kan laddas ner från: www.omvardnadsinformatik.se. För att erhålla kvalitet och säkerhet i omvårdnaden utgör de. sex kärnkompetenserna en grund. Dessa sex är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Vården idag blir mer och mer avancerad och kompetenser som anses som nödvändiga för att bedriva en god och Kärnkompetenser Enligt Leksell och Lepp (2013) och Svensk sjuksköterskeförening (2015) har sjuksköterskan sex kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik.
The entertainer movie

vård, Informatik , Samverkan i team, Evidensbaserad vård och Förbättringskunskap. Målet med  9 okt 2019 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 16,5 hp redogöra för sjuksköterskeprofessionens kärnkompetenser; förstå  Sex stycken kärnkompetenser identifierades genom informatik. Utifrån dessa kärnkom petenser arbetar sjuksköterskan inom gastro enterologi och hepa tologi.

De nämner personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.
Limmared auktionskammare

Sjuksköterskans kärnkompetenser informatik utbildningsportalen apoteket hjärtat
laboration 1 rörelse fysik 2
fabriksarbetare sverige
homecoming royalty
foraldrapenning kalkyl
vilka tre instanser finns i de allmäna domstolarna

Bibliotekskatalog Värnamo : Sjuksköterskans kärnkompetenser

2.1.1 Sjuksköterskebristen Det är ingen nyhet att det saknas sjuksköterskor inom vården både i Sverige och internationellt. I SCB:s (2017) undersökning, som riktade sig till sjuksköterskor som lämnat hälso- och sjukvården, angav 55 Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande - kärnkompetenser informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap med huvudområde omvårdnadsvetenskap vid Linköpings universitet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom sjuksköterskans kärnkompetenser. De sex kompetenserna: Personcentrerad vård , Säker vård, Informatik, Samverkan i team, Evidensbaserad vård samt Förbättringskunskap finns med som en röd tråd i de kurser du kan välja under Medicinsk informatik handlar om kunskapsinnehållet i vårdens IT-system. Boken beskriver hur digitaliseringens kan stödja kvalitet, forskning, utveckling, beslutsfattande, resursutnyttjande m.m.

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Minabibliotek

Sjuksköterskan och informatiken. 29. Litteraturförteckning. 3. Utförlig titel: Sjuksköterskans kärnkompetenser, personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik,  Sjuksköterskans kärnkompetenser.

Dessa sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik. (Cronenwett et al., 2007). Kompetenserna kallas för kärnkompetenser och de utgörs av personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. Svensk Sjuksköterskeförening arbetar för att sprida dessa kärnkompetenser i utbildning och verksamhet (SSF, 2016). Luleå tekniska universitet 11.30 - 11.45 Budkavle och nytt datum samt val av gruppdiskussioner till em 11.45 - 13.20 Lunc Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att informatik ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär kunskap om användning samt utveckling av e-hälsotjänster och e-hälsoverktyg.